<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
pening kepala..??
written on Sunday, 6 October 2013 @ 18:04 ✈

assalamualaikum..
siapa yang selalu sakit kepale..angkat kaki..hehe..

sesiapa yang selalu merasa sakit kepala sampai berdenyut-denyut,muntah-muntah dan pitam,korang sebenarnya penghidap penyakit migrain tapi taklah  mendedahkan korang kepada kematian.
antara punca-punca sakit kepala ialah

1.stress
boleh berlaku kepada sesiapa sahaja terutamanya lelaki.Individu yang tak bijak mengurus dan mengendalikan masalah sendiri mudah terdedah kepada sakit ini.

2.pengambilan ubat-ubatan
ubat-ubat tertentu yang meredakan sesetengah kesakitan boleh mendedahkan seseorang kepada sakit kepala,begitu juga pengambilan makanan yang mengandungi bahan monosodium glutamat @ MSG,kafein & alkohol.

3.penyakit metabolik
penyakit seperti kekurangan gula dalam darah,kegagalan fungsi ginjal dan hati.

4.kecederaan kepala
kemalangan atau kecederaan yang serius boleh menyebabkan pendarahan otak.

cara mengatasi..
-rehatkan diri dengan baring@tidur.
-elakkan terkena cahaya@pancaran matahari.
-berehat dalam bilik yang gelap atau samar-samar.
-guna tuala basah atau guna katulan ais.
-berfikir positif kerana sebahagian besar sakit kepala berpunca daripada tekanan perasaan dan gangguan.

sumber:majalah klik


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life