<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
jom main teka teki..
written on Sunday, 6 October 2013 @ 17:29 ✈

assalamualaikum..
jom kite relekkan minda kite dengan main teka-teki..nie teka-teki untuk budak-budak je..kalau korang tak boleh jawab..kirenye korang same je laa dengan budak kecik kan..haha..
zura pon bukan boleh jawab semua mase mula-mula jumpe teka-teki nie..
ok jom start..jawapan kat bawah sekali..

1.anak siapa kamu selalu pijak tanpa rasa belas kasihan..

2.berkaki empat tapi tak boleh berjalan..apakah ia..

3.banyak-banyak bunga..bunga apa kalau di siram ia mati..

4.dibuat daripada besi tetapi dipanggil kayu..

5.dalam banyak-banyak anak..anak apa selalu kena pukul..

6.OTOT deterbalikkan jadi TOTO..MASA jadi ASAM..kalau SUSU..

7.bila ia hidup kita menyanyi..bila ia mati kita tepuk..

8.benda apa yang jatuh di bawah..kita tengok di atas..

9.dalam dunia ini penyu apa yang boleh bercakap..

10.stesen kereta api manakah paling tua di malaysia..

11.burung apakah yang boleh berdiri..boleh baring tapi tak boleh duduk..

12.sebut sekali tak boleh kira..sebut dua kali boleh dikira..

13.dalam banyak-banyak kenderaan,kenderaan apakah yang tak pernah disaman kalau bawak laju..

14.sungai apakah yang paling tajam..

15.pergi terbang balik berenang..

16.motor apa yang berbunyi tapi tak boleh berjalan..

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life