<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
best thai movie "crazy little thing called love"
written on Friday, 25 October 2013 @ 22:21 ✈

assalamualaikum..
zura nak recommend satu movie nie..best sesangat..zura dah ulang-ulang banyak kali dah..


sinopsis : seorang pelajar perempuan bernama Nam suka kat seorang pelajar lelaki yang sangat hensome bernama Shone.Tapi Nam sedar dia bukanlah seorang yang cantik..berkulit gelap dan bercermin mata..tapi perasaan suka yang datang telah merubah dirinya menjadi seorang gadis jelita.Tanpa pengetahuan Nam,Shone juga suka padanya,tetapi kehadiran sepupu Shone,Top,telah menghalang peluang Shone hendak meluahkan rasa sukanya pada Nam.Namun Nam telah menolak pelawaan Top untuk menjadikannya kekasih beliau.Nam telah pergi ke Amerika untuk mengikut bapanya manakala Shone telah meneruskan cita-citanya untuk menjadi seorang pemain bola sepak.Setelah beberapa tahun,mereka bertemu kembali di sebuah rancangan temubual dimana Nam telah berjaya mencipta nama di Amerika sebagai pereka fesyen.Shone yang setia menunggunya telah datang secara rahsia bagi meluahkan rasa cinta yang telah lama dia pendam.


enjoy!!!0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life