<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d2422091184787923207', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
KESALAHAN dalam memakai TUDUNG
written on Monday, 24 March 2014 @ 22:04 ✈

assalamualaikum..


Kesalahan dan Kesilapan Dalam Bertudung | Perkara ini perlu di pandang berat oleh wanita Islam.

18 Kesalahan Dalam Bertudung/Berhijab

1.Aurat itu adalah memakai tudung sahaja.
2.Bertudung tetapi dengan ‘T-Shirt’ berlengan pendek.
3.Bertudung tetapi baju kurungnya terbelah kainnya.
4.Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu memaparkan bentuk kawasan-kawasan mudah ‘menggoda’.
5.Bertudung tetapi amat longgar dan menayangkan jambul dan/atau hujung rambutnya.
6.Bertudung tetapi hanya memakainya di pejabat atau sekolah sahaja. Tidak di sekitar rumah, pasaraya dan sebagainya.
7.Bertudung tetapi tudungnya dilempar ke belakang leher, maka terdedahlah dadanya dari ditutupi kain tudung.
8.Bertudung tetapi dengan tudung yang amat nipis sehingga boleh dilihat sanggul, leher, tengkuk dan dadanya.
9.Bertudung tetapi menampakkan bahagian hadapan anak rambut.
10.Bertudung tetapi tidak menutup kaki (memakai stokin). Kaki juga adalah aurat wanita.
11.Bertudung tetapi tidak menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan.
12.Bertudung tetapi penuh dengan hiasan di kepala yang menarik orang lain untuk melihatnya.
13.Bertudung tetapi menggunakan wangian berlebihan.
14.Bertudung tapi memakai kasut bertumit tinggi yang menghasilkan bunyi apabila berjalan, justeru menarik perhatian orang sekeliling.
15.Bertudung itu hanya apabila memasuki kawasan masjid, menghadiri kenduri perkahwinan atau arwah.
16.Bertudung hanya apabila hadirnya “lelaki yang bukan ahli keluarga”. Apabila bersama sepupu lelaki, tidak perlu bertudung, sedangkan apabila kita bersalaman dengan mereka pasti terbatal wudhu’ kita. Dengan itu, sepupu lelaki adalah bukan mahram dan wajib menutup aurat di hadapan mereka.
17.Bertudung, tetapi menayangkan foto tidak bertudung di alam maya (e.g. Facebook).
18.Bertudung tetapi memakai make-up yang berlebihan.

Iman seakan-akan menjerit apabila melihat mereka yang yang tidak mampu untuk menutup aurat dengan sempurna.Sedarlah duhai wanita kalian dikasihi ALLAH tutuplah auratmu dengan sempurna

sumber: http://akuislam.com

1 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life