<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
Indahnya sebuah tangisan
written on Friday, 13 December 2013 @ 12:35 ✈

assalamualaikum..

menangis ialah tindak balas emosi hingga mampu mengusik jiwa dan seterusnya menitiskan air mata..kita menangis bukan sahaja sebab sedih bahkan terapi untuk mencerminkan rasa gembira dan bangga..
jom zura kongsi kebaikkan tindak balas emosi ini..

1.membantu penglihatan
cecair yang keluar daripada mata mampu mencegah pengeringan pada membran mata yang membuat penglihatan menjadi kabur.

2.membunuh bakteria
air mata turut berfungsi sebagai anti-bakteria semula jadi..di dalam air mata terkandung cecair yang disebut dengan lisozom yang dapat membunuh sekitar 90-50 peratus bakteria.

3.meningkatkan mood
menangis dapat mengurangkan tekanan,dengan itu mood seseorang akan bangkit kembali..air mata yang dihasilkan melalui menangis mengandungi 24% protein albumin yang berguna dalam menormalkan sistem metabolisme tubuh jika dibandingkan air mata yang terhasil daripada gangguan mata.

4.mengeluarkan racun
William Frey seorang ahli biokimia telah melakukan beberapa kajian tentang air mata dan menemui bahawa air mata yang keluar daripada menangis kerana emosi adalah mengandungi racun.

5.mengurangkan tekanan
air mata mengeluarkan hormon stress yang terdapat dalam tubuh iaitu "endorphin leucine-enkaphalin" dan "prolactin"..air mata juga boleh melawan penyakit yang disebabkan tekanan seperti darah tinggi.

6.mengenal erti sosial
menangis dapat membantu seseorang membangunkan sebuah komuniti dalam masyarakat..biasanya seseorang menangis selepas menceritakan masalahnya kepada kawan-kawan atau seseorang,dengan ini dapat membangkitkan kemampuan komunikasi dan juga bersosialisasi.

7.melegakan perasaan
setiap orang akan menangis..kerana dalam hidup kita seringkali didatangi dengan pelbagai cabaran dan dugaan,namun selepas menangis biasanya akan muncul perasaan lega...sistem limbik,otak dan jantung akan menjadi lancar..keluarkan lah masalah korang dengan menangis..jangan pendam lama-lama perasaan tu..

sumber:metro0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life