<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d2422091184787923207', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
Beruntungnya jadi WANITA!!
written on Tuesday, 11 March 2014 @ 14:21 ✈

assalamualaikum..


terlalu beruntung kita nie sebagai wanita menjadi wanita..dalam Al-quran pun ada surah berkenaan wanita..
Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia
antara kelebihan menjadi wanita solehah 

1.seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali

2.seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 lelaki soleh

3.wanita yang melayan dengan baik suami yang pulang ke rumah  di dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad

4.wanita yang menjaga solat,puasa dan taat pada suami,Allah akan mengizinkannya untuk memasuki syurga dari mana-mana pintu yang dia suka

5.jika wanita melayan suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat
6.2 rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil

7.wanita yang memberi minum susu kepada anaknya daripada badannya(susu badan) akan mendapat satu pahala daripada tiap-tiap titik susunya

8.wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suami yang melihat isterinya dengan kasih sayang akan dipandang Allah dengan penuh rahmat

9.wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumahtangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya,dan menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga,dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang diperbuat daripada yakut

10.wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjada anaknya yang sakit akan diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia hiburkan hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala ibadat

11.wanita yang memerah susu binatang dengan Bismillah akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan

12.wanita  yang menguli tepung gandum dengan bismillah,Allah akan berkatkan rezekinya
13.wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti menyapu lantai di baitullah

14.jika suami mengajar isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun ibadat
15.wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu urat Allah mengurniakan satu pahala haji

16.sekiranya wanita mati syahid dalam masa 40 hari selepas bersalin,dia akan dikira sebagai mati syahid

17.jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempoh(2 1/2 tahun) maka malaikat di langit akan kahabrkan berita bahawa syurga wajib baginya

18.jika wanita mamberi susu badannya kepada anaknya yang menangis,Allah akan memberi pahala satu tahun solat dan puasa

19.wanita yang meninggal dunia dengan keredaan suaminya akan memasuki syurga

20.semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat,tetapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang memberkati auratnya iaitu memakai purdah di dunia dengan istiqamah

21.wanita yang menghabiskan malamnya dengan tidur yang tidak selesa kerana menjaga anaknya yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba

22.jika wanita memicit suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 tola emas dan jika wanita memicit suami bila disuruh akan mendapat pahala 7 tola perak

seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk daripada 1000 lelaki jahat

sumber:facebook 
3 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life